سخن دبیر کنگره مهندس فرهاد علیزاده افشار  

شهر پایدار برآمده از فرآیند توسعه ای است که ذهنیت و امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی ، اقتصادی و بوم شناسانه شهر و منطقه را فراهم کرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل سازد. طی سال های اخیر مقوله ی توسعه ی پایدار به ویژه در شهرها بسیار مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته و در دو سطح خرد و کلان مطرح شده است. کیفیت زندگی انسان ارتباط مستقیمی با شرایط محیط زیست او دارد و باتوجه به این که بسیاری از انسان ها در مکانی به نام شهر زندگی می کنند که محل برقراری اکثر ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز می باشد مسائلی از جمله بحران محیط زیست، انرژی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ترافیک بخشی از عواملی هستند که می توانند زندگی انسان را دستخوش تغییر و دگرگونی نمایند. با مروری به تاریخ تمدن جهان به این نکته خواهیم رسیدکه توسعه درمعنای ابتدایی و اولیه به صورت نوعی نیازدرونی درخلقت انسان ها نهفته است، واژه توسعه پایدار اولین بار به طور رسمی‌توسط کمیته جهانی محیط زیست در سال 1986در گزارش (آینده مشترک ما) مطرح شد ودر اواسط دهه 1990بدین ترتیب شکل گرفت که رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی به گونه‌ای صورت گیرد که سرمایه‌های زیست محیطی و نیازهای توسعه برای نسل آینده را دچار نقصان نسازد. مدیریت امور شهری ، آن هم در شرایط کنونی ، وظیفه ای بسیار دشوار است که پایانی در آن متصور نمی باشد. در همین راستا، جهت دستیابی به محیط شهری پایدار و بهبود کیفیت زندگی انسان، همکاری تمامی ارکان دولتی اعم از مجلس، شرکت ها و سازمان های دانش بنیان ضروری به نظر می رسد. امروزه امور شهري به منزله ي اجراي الگو يا برنامه اي مشخص و مدون نيست، بلكه عبارت از تهيه و تعبيه ي برخي موازين نظارتي و به كار گرفتن آنها است. اين موازين بر حسب اوضاع موجود تنظيم مي شوند و وابسته به شكل و ميزان مشاركت عمومي، و عوامل تازه و پيش بيني نشده هستند.در نهايت ضروري است تحولات گوناگوني كه در عرصه شهر و محيط زيست در حال وقوع هستند به طور هدفمند شناسايي و فهم گردند چراكه اگر تحولات شهری و زيست محيطي فهم نشوند و استراتژی مناسبی برای اداره آنها در بلند مدت تهیه و تدوین نگردد؛ به تهديد اساسي براي نسل امروز و فردا تبديل خواهد شد ولي اگر پس از شناخت این تحولات، استراتژی بهينه اي تهیه و تدوین شود، سیاست های متناسب با آن طراحی گردند و ابزارهای سیاستگذاری تعریف و اهرم های اجرایی نیز همانطور كه در بالا ذكر گرديد بر حسب اوضاع و شرايط موجود شناسایی شوند شاهد ايجاد محیط زیست و توسعه شهري پويا، پايدار، اثر بخش و تاب آوري با محوريت انسان متعالي خواهيم بود.

ششمین کنگره سالانه  عمران ، معماری و توسعه شهری باشعار " توسعه شهری راهی به سوی توسعه آینده" فرصتي براي گردهمايي صاحبنظران، متخصصان وانديشمندان درحوزه عمران، معماری، محیط زیست ،شهرسازی و توسعه پایدار شهری می باشد. برگزاري چنین كنگره هایی امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمي با دانشگاه ها ومراكزتخصصي کشور و جهان درزمينه مفاهيم مشترك میان رشته ای را فراهم می سازد. بر اين اساس، دبیرخانه ششمین کنگره سالانه عمران ، معماری و توسعه شهری با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين کنگره در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده وبا ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند. ازخداوند بزرگ خواستاریم که توفیق خدمت رسانی بیشتر به کشور عزیزمان ایران را عطاء فرماید.

 

                                                                                                                                                                             با کمال احترام          
      
                                                                                                                                                            مهندس فرهاد علیزاده افشار
                                                                                                                                                                                دبیر کنگره


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره