سخن دبیر علمی دکتر افرام کیوانی  

طراحی و شکل دهی شهر ها به منظور استفاده بهینه از فضا به گونه ای که نیاز های مردمی را با توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات فراهم آورد، همزمان با ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی جوامع، موجب استفاده حداکثری از ره آورد توسعه و پایداری منافع حاصل از آن می نماید.مهندسی معماری و عملکرد عمرانی، متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه شرایطی ایجاد می نماید تا از هدر رفت انرژی جلوگیری و در نهایت افزایش سرانه ملی را به ارمغان آورد.
برای توسعه پایدار، یکی از ابزارهای اقتصادی کارآمد که بتواند منابع مالی آن را تامین نماید ایجاد نظام مالیاتی خاص برای کنترل و کاهش ابعاد تخریب و کیفیت محیط زیست است. اهمیت و ضرورت چنین امکانی با توجه به گسترش چشمگیر نیازهای توسعه ای از یک سو و ضرورت تلاش برای حفظ کیفیت محیط زیست بعنوان بستر اصلی و زیربنایی فعالیت های توسعه ای از سوی دیگر، در مجامع علمی و کارشناسی مورد تاکید می باشد به گونه ای که بسیاری از کشورها به کمک ابزارهای مالیاتی دستاوردهای قابل قبولی را در زمینه مهار ابعاد تخریب و آلودگی های محیط زیستی ارائه نموده اند که به تناسب شرایط و بسترهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای مختلف چنین ابزارهایی نیز با تنوع و دگرگونی های زیادی مواجه می باشد.
در کشور ما با فراهم سازی بستر حقوقی و ضمن ملاحظات اجتماعی و ظرافت های خاص آن ، بخصوص در قبال آلاینده های محیطی می توان از تبدیل جرائم وضع شده در قوانین ، به نوعی مالیات سبز که برابر با هزینه خسارت ایجاد شده ناشی از آلودگی می باشد و صرفا در جهت جبران خسارت یا بهبود وضعیت محیط زیست مصرف شود بهره مند شد تا علاوه بر سالم سازی محیط سبب تقویت کارائی اقتصادی نیز بشود. بدیهی است این گونه اقدامات و تصمیم گیری های جدید که نهادهای مدیریتی را ملزم به ابداع و بکارگیری روش ها و سیستم هایی می نماید که جوابگوی نیازهای روزمره باشند، می بایست بر اساس هزینه های اجتماعی و منافع اجتماعی سنجیده شوند و اثرات خارجی فعالیت ها درنظر گرفته شود تا آلوده کننده ملزم به رفع آن گردد.
توسعه سرمایه گذاریهای سبز و کمک های مالی به محیط زیست ، ایجاد قوانین مالیاتی مثل مالیات انتشار کربن ، مالیات مصرف انرژی، مالیات بر آلودگی صنایع از روش ها و سیستم هایی می تواند باشد که که مدیران کارآمد تشویق به مطالعه تعاملات بین بخش های اقتصادی با محیط باشند چراکه دو مقوله توسعه پایدار و حفاظت و بهسازی محیط زیست موضوعات اصلی هستند که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به منظور فقر زدائی تاثیر می گذارند. توسعه ای پایدار است که بتواند با حفظ محیط زیست، رشد اقتصادی کشور را به گونه ای تضمین کند که ضمن افزایش رفاه نسل حاضر منابع لازم را برای تامین رفاه نسل های آینده باقی بگذارد. بر اين اساس، دبیرخانه ششمین کنگره سالانه عمران، معماری و توسعه شهری با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي ، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با شرکت در برنامه های متنوع اين کنگره در اين رويداد مهم بين المللی مشارکت نموده و با ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود، زمينه دستيابي به اهداف فوق را فراهم سازند.

 

                                                                                                                                                                                من ا... توفیق  
                                                                                                                                                                            دکتر افرام کیوانی
                                                                                                                                                                             دبیر علمی کنگره


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره