اخبار

چاپ رایگان مقالات کنگره در ژورنال های معتبر ISI، پژوهشی و تخصصی

🕔 20 خرداد 97

در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه علمی ششمین کنگره  سالانه عمران ، معماری و توسعه شهری شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد و فقط با استناد به اعتبار پذیرفته شدن آنها توسط کمیته علمی ششمین کنگره سالانه عمران ، معماری و توسعه شهری در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، ISC  ، پژوهشی و  تخصصی معتبر پشتیبان کنگره به صورت رایگان و با هزینه کنگره اکسپت و منتشر گردند.   


تاریخ های مهم

ثبت نام و ایجاد پنل کاربری

ورود به سیستم

گالری تصاویر دوره پنجم کنگره

پوستر کنفرانس

گالری تصاویر دوره چهارم کنگره

گالری تصاویر دوره سوم کنگره

گالری تصاویر دوره اول و دوم کنگره